پرتال مشاوره و آموزشي صنعت ساختمان:

  تبلیغات
مسابقه طراحی مبلمان و دکوراسیون ایرانی
طراحی برای همه
  رنگ زرد در دکوراسیون
»دکوراسیون   »دکوراسیون عمومی   »رنگ زرد در دکوراسیون   

رنگ زرد در دکوراسیونرنگ زرد در بین رنگ های گرم ، روشن ترین آن هاست و همچنین با دید مثبت می توانیم بگوییم رنگی محرک و انرژی دهنده است. رنگ زرد بیانگر احساسی از گرمی، امیدواری، خوشی و ثمربخشی است.بنابر تعاریف قدیمی ، رنگ زرد نشانگر خود به خودی و فی نفسه بودن ،فعالیت ، آشکارکنندگی ، انبساط ، پیشرفت و آرزومندی است و سبب ارتقای اصل و نشاط و شادی می شود.ته رنگ های زرد مثل کرم و بژ، رنگ های خنثی محسوب می شوند.همراه با رنگ زرد، از رنگ های نزدیک به طیف رنگ مثل نارنجی یا قرمز می توانید استفاده کنید یا مکمل آن بنفش یا آبی برای توازن می باشد. استفاده ی زیاد از رنگ زرد واشتباه در ترکیب و توازن آن با سایر رنگ های اصلی طیف رنگ ، سبب ایجاد حس از کم مایگی یا کم اهمیتی می شود.گردآوری:ایراندخت پازوکی

  بنر ها
رایا وب
پرتال مشاوره آرک نیوز
  ورود
  همکاران
خانه طراحی کارستان
 خانه طراحی کارستان
- - - - - - - - - - - - - -
ماهنامه تهویه و تاسیسات
 ماهنامه تهویه و تاسیسات
  ثبت نام خبرنامه مسابقات
عضویت در خبرنامه مسابقات
  حامیان مسابقات آرک نیوز
خانه طراحی کارستان
آکادمی تخصصی معماری
مرکز معماری ایرن